USB-LADER

USB-Laderen kan brukes til både AL3+ og M1.